Theses 

Faktory ovlivňující přesnost měření stenóz v angiografii – Jakub CZUDEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Jakub CZUDEK

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující přesnost měření stenóz v angiografii

The factors which affecting precisions measurements of stenosis in the angiography

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá faktory, které mají přímý vliv na přesnost měření stenóz v angiografii. Teoretická část práce je zaměřena na historii angiografie, počátky jejího vývoje, zaměřuje se na požívané nástroje a techniky používané v minulosti. Pojednává o vyšetřovacích metodách, metodách zobrazení a následných úpravách obrazů. Zabývá se chybami měření. Praktická část je zaměřena na studii, kde jsou zpracována data o chybách měření v angiografii na radiodiagnostickém pracovišti fakultní nemocnice v Ostravě. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, které faktory ovlivňují přesnost měření na pracovištích CT a DSA a navzájem porovnat tyto dvě vyšetřovací metody. Zhodnotit chyby měření na těchto pracovištích radiodiagnostiky Fakultní nemocnice v Ostravě

Abstract: This bachelor?s thesis is dealing with factors, which dirrectly affect on accuracy measurements of stenosis in angiography. Teoretic?s part of thesis is dealing on history of angiography, begining of development, points on used tools and technics of the past. Discusses about the methods of investigation, methods of displaying and the next treatments of pictures. Is it dealing of mistakes in measurements. Practicaly part of thesis is dealing on study about the mistakes of measurements, in angiography, in radiodiagnostic workplaces of University?s hospital of Ostrava. Object of bachelor?s theisis was finding, which factors are affecting accuracy of measurements on workplaces of CT and DSA and comparison of the both this methods of investigations. In the end, I would rate this both workplaces of radiodiagnostic in the University?s hospital of Ostrava.

Klíčová slova: Angiografie, chyby měření, CT, DSA, přesnost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Karol Korhelík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33157 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

Jak správně citovat práci

CZUDEK, Jakub. Faktory ovlivňující přesnost měření stenóz v angiografii. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 19:48, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz