Jana ŠPREŇAROVÁ

Bakalářská práce

Terminologická báze a tematické pracovní listy pro inovaci výuky překladu a tlumočení (reklama) Baza terminów i tematyczne karty pracy dla inowacji nauki przekładu i tłumaczeń (reklama)

Terminological base and thematic worksheets for inovation of the translation and interpretation education (advertising)
Anotace:
Ve své práci se autorka zabývá analýzou odborné terminologie z oblasti reklamy. Práce obsahuje texty o základních druzích reklamy, ke kterým autorka vytvořila praktická cvičení. Úkolem této části je inovace výuky překladu a tlumočení v polském jazyce. V další části se autorka zabývá podobou polského a českého jazyka, přejímáním slov, neologismy a jinými jazykovými problémy. Poslední část práce tvoří …více
Abstract:
In this thesis the author analyzes the terminology from the field of advertising. The thesis includes texts about the basic types of advertising, which the author has created a practical exercises for. The task of this section is to innovate teaching of translation and interpreting in Polish. In the next section the author deals with the form of Polish and Czech language, borrowing of the words, neologisms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2011
Zveřejnit od: 15. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Martina Bořilová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠPREŇAROVÁ, Jana. Terminologická báze a tematické pracovní listy pro inovaci výuky překladu a tlumočení (reklama) Baza terminów i tematyczne karty pracy dla inowacji nauki przekładu i tłumaczeń (reklama). Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 15. 8. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 8hjzxz 8hjzxz/2
15. 8. 2011
Složky
Soubory
Marklová, E.
16. 8. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.