Theses 

Terminologická báze a tematické pracovní listy pro inovaci výuky překladu a tlumočení (reklama) Baza terminów i tematyczne karty pracy dla inowacji nauki przekładu i tłumaczeń (reklama) – Jana ŠPREŇAROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jana ŠPREŇAROVÁ

Bakalářská práce

Terminologická báze a tematické pracovní listy pro inovaci výuky překladu a tlumočení (reklama) Baza terminów i tematyczne karty pracy dla inowacji nauki przekładu i tłumaczeń (reklama)

Terminological base and thematic worksheets for inovation of the translation and interpretation education (advertising)

Anotace: Ve své práci se autorka zabývá analýzou odborné terminologie z oblasti reklamy. Práce obsahuje texty o základních druzích reklamy, ke kterým autorka vytvořila praktická cvičení. Úkolem této části je inovace výuky překladu a tlumočení v polském jazyce. V další části se autorka zabývá podobou polského a českého jazyka, přejímáním slov, neologismy a jinými jazykovými problémy. Poslední část práce tvoří slovník, čítající 200 výrazů z oboru reklamy.

Abstract: In this thesis the author analyzes the terminology from the field of advertising. The thesis includes texts about the basic types of advertising, which the author has created a practical exercises for. The task of this section is to innovate teaching of translation and interpreting in Polish. In the next section the author deals with the form of Polish and Czech language, borrowing of the words, neologisms and other language problems. The last part of this thesis consists of vocabulary, consisting of 200 terms from the field of advertising.

Klíčová slova: polsko-česká a česko-polská terminologická databáze, pracovní listy, slovní zásoba, překlad, tlumočení, slovník, vztahy jazyků, přejatá slova, původ slov, neologismy, synonyma, reklama

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2011
  • Zveřejnit od: 15. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martina Bořilová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 8. 2011 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

ŠPREŇAROVÁ, Jana. Terminologická báze a tematické pracovní listy pro inovaci výuky překladu a tlumočení (reklama) Baza terminów i tematyczne karty pracy dla inowacji nauki przekładu i tłumaczeń (reklama). Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 09:14, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz