Bc. Karolina Irena BURSZYK

Diplomová práce

Polsko-česká jazyková interference ve výslovnosti a pravopise

Polish-Czech language interference in pronunciation and orthography
Anotace:
V naší diplomové práci prezentujeme průzkum polsko-české a česko-polské jazykové interference v oblasti výslovnosti a pravopisu. Pojednáváme o jazykové typologii češtiny a polštiny a ukazujeme přitom na některé relevantní jevy obou jazyků. Pojem interference definujeme jako negativní transfer. Věnujeme se teoriím osvojování jazyka, jež vyjadřují svůj postoj k interferenční chybě. V praktické části …více
Abstract:
In our thesis we present an exploration of the Polish-Czech and Czech-Polish language interference in pronunciation and orthography. We focus on the typology of Czech and Polish language and on the relevant characteristics of both languages. We define interference as the negative transfer. We write about language acquirement theories that formulated own attitude to interference mistake. In the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010
Zveřejnit od: 23. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BURSZYK, Karolina Irena. Polsko-česká jazyková interference ve výslovnosti a pravopise. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta