Mgr. Václav Kučera

Diplomová práce

Volby jako kritérium klasifikace hybridních režimů; analýza voleb v post-suhartovské Indonésii

Elections as a Criterion of Classification of Hybrid Regimes; Analysis of Elections in Post-Suharto Indonesia
Anotace:
Předkládaná diplomová práce analyzuje parlamentní a prezidentské volby v post-Suhartovské Indonésii. Analytickým rámcem práce byl zvolen koncept řetězce demokratické volby Andrease Schedlera, který reprezentuje tzv. volební přístup výzkumu hybridních režimů. Cílem diplomové práce je zhodnocení relevantnosti užití tohoto analytického nástroje pro klasifikaci hybridních režimů. Klíčová slova: volby, …více
Abstract:
This graduate thesis analyses parliamentary and presidential elections in post-Suharto Indonesia. Andreas Schedler´s concept of chain of democratic choice representing so-called electoral approach within research on hybrid regimes has been chosen as the analytical framework of this thesis. The main purpose of our work is to discuss the relevancy of usage this analytical instrument for classification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
  • Oponent: doc. Marek Rybář, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií