Bc. Barbora Zuskinová

Diplomová práce

Characterising British Magical Realism Through Selected Works of Angela Carter, Salman Rushdie, and Jeanette Winterson

Characterising British Magical Realism Through Selected Works of Angela Carter, Salman Rushdie, and Jeanette Winterson
Anotace:
Magický realismus, jeden z mnoha postmoderních literárních žánrů, prošel od svých německých počátků ve 20. letech značným vývojem. Autoři z celého světa si osvojili techniku psaní magického realismu a jeho současná podoba nabízí spektrum různých pevně ukotvených a také proměnlivých rysů, které se v jednotlivých zemích liší. Tato práce si klade za cíl vyzdvihnout tyto rysy a dosánhout unifikaci prvků …více
Abstract:
Magical realism, as one of the many postmodern literary genres, underwent great developments since its early origins in the 1920s Germany. Authors from around the word have appropriated the technique of magical realist writing and its present character offers a spectrum of various firmly grounded, as well as variable features which vary from country to country. This thesis aims at pinpointing such …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Oponent: Ph.D. Stephen Paul Hardy

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta