Bc. Gabriela Sabáčková

Diplomová práce

Péče o pacienta se zavedeným permanentním močovým katetrem v intenzivní péči

Care of patient with an indwelling urinary catheter in intensive care
Anotace:
Cíl: Diplomová práce se zabývala dodržováním doporučených postupů při vybraných výkonech spojených s permanentní katetrizací močového měchýře. Cílem diplomové práce bylo zjistit jaké faktory ovlivňují dodržování doporučených postupů při výkonech permanentní katetrizace močového měchýře ženy a muže a výkonu hygieny genitálu při zavedeném permanentním močovém katétru u obou pohlaví. Jako možné ovlivňující …více
Abstract:
Aims: The thesis dealt with adherence to clinically recommended methods in selected procedures related to permanent bladder catheterization. The aim of the diploma thesis was to find out what factors influence the adherence to the recommended methods in the procedures of permanent catheterization of the bladder of a woman and a man and the performance of genital hygiene with an indwelling permanent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta