Bc. Lucie Pokorná

Diplomová práce

Zkoumání využívání a účelnosti informačních a komunikačních technologií v online výuce matematiky během pandemie covid-19

Exploring the use and effectiveness of information and communication technologies in online mathematics teaching during the covid-19 pandemic
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je zkoumání využívání a účelnosti informačních a komunikačních technologií v online výuce matematiky. Data pro diplomovou práci byla získána pomocí online dotazníkového průzkumu, kterého se zúčastnili učitelé matematiky a žáci druhého stupně základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Pomocí dotazníku byla zjišťována četnost využívání ICT v online výuce matematiky …více
Abstract:
The main goal of this master's thesis is to find out what is the use and effectiveness of technology in online mathematics teaching. The data for the diploma thesis were obtained using an online questionnaire survey, which was attended by mathematics teachers and students in the second grade of primary schools and lower secondary grammar schools. The questionnaire was used to determine the frequency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Irena Budínová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Panáčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta