Václav Rydlo

Bakalářská práce

Integrating Information and Communication Technologies in English Language Teaching and Learning

Integrating information and communication technologies in English language teaching and learning
Abstract:
Information and Communication Technologies are becoming more and more integral part of English language teaching. The aim of the thesis is, to find out in which way ICT positively influence the development of communicative language competence during English lessons in primary school learners. The paper is divided into two parts, where the theoretical part briefly describes the process of gradual improvement …více
Abstract:
Informační a komunikační technologie (ICT) se čím dál tím víc stávají nedílnou součástí výuky anglického jazyka. Cílém této práce je zjistit, jakým způsobem mohou ICT v hodinách anglického jazyka pozitivně ovlivnit rozvoj komunikativní jazykové kompetence žáků základní školy. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části je stručně vyobrazen vývoj komunikativních jazykových kompetencí, princip …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rydlo, Václav. Integrating Information and Communication Technologies in English Language Teaching and Learning. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická