Theses 

Integrating Information and Communication Technologies in English Language Teaching and Learning – Václav Rydlo

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk - specializace v pedagogice

Václav Rydlo

Bakalářská práce

Integrating Information and Communication Technologies in English Language Teaching and Learning

Integrating information and communication technologies in English language teaching and learning

Abstract: Information and Communication Technologies are becoming more and more integral part of English language teaching. The aim of the thesis is, to find out in which way ICT positively influence the development of communicative language competence during English lessons in primary school learners. The paper is divided into two parts, where the theoretical part briefly describes the process of gradual improvement of communicative language competence, the principle of individualization, and the description of sensory-based learning styles (VAK model). The last chapter of the theoretical part suggests some possible advantages of using ICT concerning the previous chapters. The practical part analyzes whether English teachers take advantage of using ICT in the English lessons and if so, the way they do it.

Abstract: Informační a komunikační technologie (ICT) se čím dál tím víc stávají nedílnou součástí výuky anglického jazyka. Cílém této práce je zjistit, jakým způsobem mohou ICT v hodinách anglického jazyka pozitivně ovlivnit rozvoj komunikativní jazykové kompetence žáků základní školy. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části je stručně vyobrazen vývoj komunikativních jazykových kompetencí, princip individualizace a popis učebních stylů na bázi smyslového vnímání (model VAK). Závěr teoretické části je věnován potenciálním výhodám ICT ve vztahu k předešlým kapitolám. Praktická část zjišťuje, zda učitelé anglického jazyka využívají výhody spojené s ICT ve svých hodinách a případně jakým způsobem.

Keywords: informační a komunikační technologie, tablety, komunikativní jazykové kompetence, individualizace, učební styly

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32089 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

Rydlo, Václav. Integrating Information and Communication Technologies in English Language Teaching and Learning. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 15:08, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz