Bc. Sabina Beranová

Bakalářská práce

Fenomén umění ve veřejném prostoru na příkladu přehlídky Brno Art Open

The phenomenon of art in public space on the example of the Brno Art Open
Anotace:
Bakalářská práce na téma Fenomén umění ve veřejném prostoru na příkladu přehlídky Brno Art Open se zaměřuje na přehlídku uměleckých děl Brno Art Open, kterou pořádá Dům umění města Brna. Tato přehlídka se koná od roku 2008 každé dva roky ve veřejném prostoru. V každém ročníku je možné sledovat vývoj a tendence v současném umění. Jednotlivé ročníky reprezentují jiní umělci a jiní kurátoři, kteří vytváří …více
Abstract:
The bachelor's thesis on the topic of the Phenomenon of Art in Public Space on the Example of the Brno Art Open focuses on the exhibition of works of art Brno Art Open, organized by the House of Arts of the City of Brno. This show has been held every two years in public space since 2008. In each year it is possible to follow the development and tendencies in contemporary art. The individual years are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Monika Szűcsová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta