Vojtěch Petřík

Bakalářská práce

Jazyková analýza Shakespearova Sonetu 111 v souvislostech historického vývoje angličtiny

The Language Analysis of Shakespeare’s Sonnet 111 in the Context of the Historical Development of the English Language
Anotace:
Tato práce je jazykovou analýzou Sonetu 111 od Williama Shakespeara. Abychom porozuměli jemným aspektům originální (Quarto) verze Sonetu, je nutné plně pochopit použité jazykové nástroje. Práce začíná stručnou charakteristikou Early Modern English a příslušným změnám, které proběhly v období zhruba 1485 – 1660. Důležitými faktory byly: rodící se jazykový standard založený na Londýnském idiomu, výpůjčky …více
Abstract:
This thesis is a language analysis of William Shakespeare’s Sonnet 111. To understand the more delicate aspects of the original (Quarto) version of the Sonnet, it is necessary to comprehend the language instruments used therein. The thesis begins with a brief characteristic of Early Modern English and the pertinent changes that came about during the period, cc. 1485 – 1660. The important factors were …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2012
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Jan Čermák, CSc.
  • Oponent: PhDr. Miroslav Jindra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College