Kateřina Milerová

Bakalářská práce

Be going to – current usage based on the corpus analysis

Be going to – current usage based on the corpus analysis
Anotace:
Tato práce se zabývá polomodálem be going to a jeho současným územ. Teoretická část poskytuje přehled a srovnání hlavních prostředků odkazování do budoucnosti v Angličtině. Dále popisuje významy a užívání be going to tak, jak jsou prezentovány v předních gramatických příručkách a v současných korpusových studiích. Popsány jsou různé faktory a procesy podílející se na vývoji jazykového jevu, konkrétně …více
Abstract:
The present thesis studies the semi-modal be going to and its current usage. The theoretical part of this work provides a summary and a comparison of the main ways of expressing future in English. It then describes the semantics and usage of be going to, as presented in key linguistic manuals and contemporary corpora studies. It describes different factors and processes participating in an evolution …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Ela Krejčová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Richterová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College

AKCENT College

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Angličtina jako cizí jazyk

Práce na příbuzné téma