Bc. Aneta Čermáková

Diplomová práce

Alexej Navalnyj: On vam ne Dimon (komentovaný překlad publicistického textu)

Aleksei Navalny: On vam ne Dimon (annotated translation of journalistic text)
Anotace:
Stěžejním předmětem magisterské práce je komentovaný překlad publicistického textu Pro vás to není žádný Dimon, jehož autorem je Alexej Navalnyj. Teoretická část je věnována internetu jako novému médiu a jeho regulaci, dále charakteristice textu Navalného z jazykového pohledu a také samotnému Alexeji Navalnému a jeho Fondu boje proti korupci. Praktická část obsahuje překlad textu a translatologickou …více
Abstract:
This master thesis deals with annotated translation of the journalistic text “Don't call him Dimon” by Alexei Navalny. The theoretical part is dedicated to the Internet as the new media, characterictics of the selected text's language and also to Navalny and his Anti-corruption Foundation. The practical part contains translated text and analysis of selected translation problems.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Libuše Klangová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství ruského jazyka