Ing. Vendula Vodehnalová, DiS.

Bachelor's thesis

Finanční účetnictví a manažerské účetnictví jako informační zdroje

Financial accounting and managerial accounting as an information source
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Finanční účetnictví a manažerské účetnictví jako informační zdroje“ je srovnání charakteristik finančního a manažerského účetnictví jako dvou informačních zdrojů v podniku Litomyšlská nemocnice, a.s. Teoretická část je zaměřena na výklad pojmů použitých v praktické části dle odborné literatury. V praktické části se zabývám analýzou problematiky informačních vazeb, které …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Financial accounting and managerial accounting as an information source” is to compare the characteristics of financial and managerial accounting as two information sources in the company Litomyšlská nemocnice, a.s. The theoretical part is concentrated on the interpretation of terms used in the practical part, according to the literature. The practical part is concerned …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2012
  • Supervisor: prof. Ing. Jiří Lanča, CSc.
  • Reader: Ing. Mojmír Hradecký

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta