Ing. Vendula Vodehnalová, DiS.

Bakalářská práce

Finanční účetnictví a manažerské účetnictví jako informační zdroje

Financial accounting and managerial accounting as an information source
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Finanční účetnictví a manažerské účetnictví jako informační zdroje“ je srovnání charakteristik finančního a manažerského účetnictví jako dvou informačních zdrojů v podniku Litomyšlská nemocnice, a.s. Teoretická část je zaměřena na výklad pojmů použitých v praktické části dle odborné literatury. V praktické části se zabývám analýzou problematiky informačních vazeb, které …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Financial accounting and managerial accounting as an information source” is to compare the characteristics of financial and managerial accounting as two information sources in the company Litomyšlská nemocnice, a.s. The theoretical part is concentrated on the interpretation of terms used in the practical part, according to the literature. The practical part is concerned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Lanča, CSc.
  • Oponent: Ing. Mojmír Hradecký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management