Martina Francová

Diplomová práce

Krizová komunikace jako důležitý nástroj managementu podniku

Crisis communication as an important tool of corporate management
Anotace:
Teoreticko-metodologická část: vymezení základních pojmů jako podnik - okolí podniku, identita a image podniku; mimořádná událost, krizová situace, krize, krizový management; stručné vymezení legislativně právního prostředí. Vymezení pojmu komunikace -- obecné pojetí a typy komunikace. Vymezení pojmu krizová komunikace, analýza disponibilních metod krizové komunikace podniku, analýza disponibilních …více
Abstract:
Theory-metodological part: definition of basic terms as corporation -- corporation surroundings, corporate identity and image; extraordinary incident, crisis situation, crisis, crisis management; brief definition of legislative-juristic environment. Definition of the term communications -- common aspects and types of communication. Crisis communication, analysis of available methods of crisis communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2009
  • Vedoucí: Emil Antušák
  • Oponent: Zdeněk Kopecký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/14971