Bc. Martina FISCHEROVÁ

Diplomová práce

Porovnání motorické výkonnosti žáků 2. stupně ZŠ navštěvujících vybrané školy s městským a vesnickým charakterem osídlení v Ústeckém kraji

Comparison of motor performance of upper primary school pupils attending selected schools with urban and rural character of settlements in the Ústí Region
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na porovnání motorické výkonnosti žáků 2. stupně Základní školy ve městě v Chomutově a na vesnici v Údlicích v Ústeckém kraji. V teoretické části budeme řešit fyzickou aktivitu u dětí zaměřenou na pohyb, volný čas a organizovanou a neorganizovanou pohybovou aktivitu. Charakteristikou pohybu dětí na vesnici a ve městě, volnočasovými aktivitami ve vesnickém prostředí a městském …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the comparison of motor performance of pupils of the 2nd grade of the Primary school in the town in Chomutov and in the village in Údlice in the Ústí region. In the theoretical part we will deal with physical activity of children focused on movement, free time and organized and unorganized physical activity. Characteristics of children's movement in the village and in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. David Cihlář, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FISCHEROVÁ, Martina. Porovnání motorické výkonnosti žáků 2. stupně ZŠ navštěvujících vybrané školy s městským a vesnickým charakterem osídlení v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta