Bc. Barbora SITTOVÁ

Diplomová práce

Vliv kázeňských opatření na chování žáků ve městě a na vesnici (na Základní škole 8. května 63 v Šumperku a na Základní škole Milady Petřkové ve Velkém Týnci)

Influence of the disciplinary precautions on behavior of the village and town students (of the Grammar school 8. května 63 in Šumperk and of the Grammar school Milady Petřkové in Velký Týnec)
Anotace:
Diplomová práce pojednává o kázni žáků na druhém stupni základní školy městské a vesnické. V sedmi kapitolách teoretické části je rozebírán vliv přirozených i intencionálních prostředí na jedince žáka, přičemž z důvodu zaměření práce, je široce popisováno především prostředí lokální. Výčet a popis, i když ne úplný, nejrůznějších faktorů ovlivňujících dospívajícího jedince je popsán pomocí publikací …více
Abstract:
This thesis deals with the discipline of the second-stage students of the village and the town primary school. In seven chapters of the theoretical part of the thesis, the influence of the natural and intentional surroundings on an individual- student is analyzed while, due to the major idea of the work, in particular, the local surroundings are depicted. Despite its slight incompleteness, the enumeration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2016
Zveřejnit od: 19. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. PaedDr. Václav Klapal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SITTOVÁ, Barbora. Vliv kázeňských opatření na chování žáků ve městě a na vesnici (na Základní škole 8. května 63 v Šumperku a na Základní škole Milady Petřkové ve Velkém Týnci) . Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 19. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses v129i0 v129i0/2
19. 4. 2016
Složky
Soubory
Marklová, E.
20. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.