Bc. Alena Černocká, DiS.

Master's thesis

Standardy ošetřovatelské péče v agenturách domácí péče

Standards of nursing care in home care agencies
Abstract:
Souhrn: Diplomová práce se zabývá standardy ošetřovatelské péče v agenturách domácí péče. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje kapitoly zabývající se domácí péči, standardy ošetřovatelské péče, jejich typy a metodikou jejich tvorby, dále kvalitou ošetřovatelské péče. V praktické části byly poté analyzovány jednotlivé položky výsledků dotazníkového šetření. Součástí …more
Abstract:
Summary: The thesis deals with the standards of nursing care, home health care agencies.The work is broken down on the part of the theoretical and practical. The theoretical part contains a chapter dealing with the home care standards of nursing care, their types and the methodology of their formation, as well as the quality of nursing care. In the practical part are then analysed each entry of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2012
  • Supervisor: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta