Bc. Markéta Pančíková

Diplomová práce

Projekt na založení agentury domácí péče

Project to Set Up a Home Care Agency
Anotace:
Diplomová práce se věnuje založení agentury domácí péče ve Zlínském kraji, na Uherskohradišťsku. Hlavním cílem je připravit projekt, který povede k založení a provozu agentury domácí péče. Teoretická část se zaměřuje na podnikání, podnikatelský plán, domácí péči a její financování. Praktická část se zabývá PEST, Porter a SWOT analýzou domácí péče, jejichž podklady byly využity v projektové části práce …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the topic of establishment of a home care agency in the district of Uherské Hradiště, located in the Zlin region. The main target of the thesis is to prepare a project, that will lead to the establishment and operation of a home care agency. The theoretical part focuses on business, business plan, home care and its financing. The practical part deals with PEST, Porter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pančíková, Markéta. Projekt na založení agentury domácí péče. Zlín, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management ve zdravotnictví