Bc. Kamil Šuška

Master's thesis

Možnosti modifikace zásady one share - one vote v českém právu v mezinárodním srovnání

The Possibilities of Modifying the Principle of "One Share-One Vote" in the Czech and Foreign Law
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je hledání možností a limitů nerovnoměrného rozložení hlasovacích práv v akciové společnosti. PO stručném úvodu do korporačního práva se věnuji obecným zákonitostem, jež jsou platná pro řízení akciové společnosti kolektivním orgánem valné hromady obecně. Navazuji pojednáním o různých způsobech prolamování zásady one share one vote jak v českém právu, tak v mezinárodním …more
Abstract:
The thesis deals with possibilities of modification the principle "one share one vote" in the Czech and foreign law. Firstly, I devote myself to several basic rules of how to govern a corporate through the collective body - general meeting of shareholders. The substantial part about control enhancing methods (CEM) follows. On it´s basis I analyze Czech law and I show examples of CEM adoption in countries …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2012
  • Supervisor: doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta