Kateřina Křivánková, DiS.

Bakalářská práce

Folklor jako inspirace v Janáčkově opeře Její pastorkyňa, možná východiska v inscenační praxi

Inspiration in the folklore motives in Janacek's opera Jenufa, possible solution in staging practise
Anotace:
Cílem bakalářské práce s názvem „Folklor jako inspirace v Janáčkově opeře Její pastorkyňa, možná východiska v inscenační praxi“, je nastínit, do jaké míry folklorní prvky ovlivňovaly, ovlivňují či mohou ovlivňovat konečnou podobu opery Její pastorkyňa Leoše Janáčka v inscenační praxi z pohledu historického i současného. Pro přímou reflexi této problematiky autorka práce rozebírá konkrétní inscenace …více
Abstract:
The main aim of this bachelor´s thesis „Inspiration in the folklore motives in Janacek´s opera "Jenufa" possible solution in staging practise“ is to study into what extent the folklore motives can influence (in the past, nowdays and future) the shapeof performance Leos Janacek’s opera Jenufa. For direct reflection of this problematic, author analyze particular performances of opera Jenufa from Moravian …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. Václav Málek
  • Oponent: doc. Alena Vaňákova

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/vwiv2/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Operní režie

Práce na příbuzné téma

Všechny práce