Bc. Hana SÝKOROVÁ

Diplomová práce

Translation of Humor in Neil Gaiman's Work

Translation of Humor in Neil Gaiman's Work
Abstract:
This diploma thesis focuses on the translation of Culture-bound References (CRs) specifically in instances of humor in the work of Neil Gaiman. The aim of the thesis is to determine the effect of the strategies deployed by the translator on the structure of the humorous instances as well as the reproductuion of the humorous effect. The theoretical framework of the thesis is an expanded version of Attardo …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá překladem kulturně ukotvených referencí v případech humoru v dílech Neila Gaimana. Cílem práce je určit, jaký efekt mají překladatelkou volené strategie na strukturu humoru a na reprodukci humorného efektu. Teoretický rámec práce zpočívá v rozšířené verzi Attardovy General Theory of Verbal Humor, která umožňuje porovnání struktury zvýchozího a cílového textu. K analýze …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Tomášková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SÝKOROVÁ, Hana. Translation of Humor in Neil Gaiman's Work. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta