Adam ŠTENCEK

Bakalářská práce

Srovnání povrchů z dat maloformátového snímkování a laserového skenování

Comparison of the surfaces from the small-format photography and the laser scanning data
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo srovnání přesnosti digitálních modelů povrchů z dat získaných maloformátovým snímkováním a leteckým laserovým skenováním. Vzhledem k rozdílným způsobům získávání výškových dat bylo předpokládáno použití různých programů pro zpracování. Hlavním úkolem bylo popsat postup zpracování dat, tvorbu digitálních modelů a následné vybrání dvou nejlepších modelů pro každý typ …více
Abstract:
Main goal of this bachelor thesis was to compare accuracy of digital surface models from small-format aerial photography data and data from laser scanning. Due to the different ways of obtaining data it was supposed to be used different programs for processing. The main task was to describe the process of data processing, creation of digital models a choosing two best models for each data type. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2013
Zveřejnit od: 22. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
 • Vedoucí: RNDr. Jana Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTENCEK, Adam. Srovnání povrchů z dat maloformátového snímkování a laserového skenování. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 22. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 8kkzf6 8kkzf6/2
22. 5. 2013
Složky
Soubory
Marklová, E.
16. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.