Bc. Bedřich Said

Bakalářská práce

Processing of the Data Measured by UAV

Processing of the Data Measured by UAV
Anotace:
Kolem nás je množství informací, které nedokážeme zachytit našimi smysly. Takováto data získáváme prostřednictvím různých senzorů. Výrobci senzorů obvykle dodávají nástroje pro zpracování dat naměřených pomocí jejich senzorů. Bohužel stále existuje mnoho produktů, které nemají žádnou podporu pro zpracování a zobrazení získaných dat v grafu nebo na mapě. Tato práce popisuje nově vytvořený nástroj, který …více
Abstract:
There is much information around us that we cannot catch by our senses. Various sensors help us to see other data. The manufacturers of the sensors usually provide a tool for processing and visualization of their output. Unfortunately, many sensors don't have any support for visualization of the measured data in a map or in a plot from the manufacturer. This thesis describes a tool that was created …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Milan Brož

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky