Theses 

Emissions Allowances Trading System and Carbon Tax in the Visegrad Group Countries – Anna Náplavová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Anna Náplavová

Bachelor's thesis

Emissions Allowances Trading System and Carbon Tax in the Visegrad Group Countries

Emissions Allowances Trading System and Carbon Tax in the Visegrád Group Countries

Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na současný Evropský systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), který nefunguje. Jeho nefunkčnost je prokázána nejen na historických záznamech, ale především na čtyřech ekonomických odvětvích u států Visegrádské skupiny; energetice, dopravě, výrobním průmyslu a domácnostech. Nejen, že tedy emise v těchto odvětvích neklesají, ale navíc cena emisní povolenky je stále hluboko pod očekávaným průměrem, který se nezmění ani v následujícím měsíci. Východisko je jednoznačné, zavést karbonovou daň.

Abstract: This bachelor thesis focuses on the current European Trading System with emission allowances, which does not work. Its non-functionality is shown on historical back-ground and mainly on economic sectors of Visegrád Group Countries; Power engineering, Transport, Manufacturing industry and Households. Not only that the emissions in these sectors do not fall, neither the price of emission allowance is not on expected average. Moreover, its situation in the following month will not be different. The only solution is to introduce the Carbon tax.

Keywords: státy Visegrádské skupiny, emisní povolenky, doprava, domácnosti, výrobní průmysl, karbonová daň, energetika, EU ETS, cena

Keywords: emission allowances, Manufacturing industry, price, EU ETS, Power engineering, Carbon tax, Transport, Households, Visegrád Group Countries

Language used: English

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Veronika Solilová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/51444 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta


Go to top | Current date and time: 25/5/2019 19:18, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz