Bc. Petra Ittnerová

Diplomová práce

Komplexní interaktivní portál krizového řízení (KŘ) jako významný informační aspekt ochrany obyvatelstva ve vybraném regionu

Interactive crisis management portal as an important information aspect of population protection in the region
Anotace:
Diplomová práce přináší zhodnocení současného stavu na poli krizového řízení, pojednává o charakteristice nastavení celého systému i jednotlivých opatření, které jsou pro region České republiky ukotvené a klíčové. Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení současného stavu zabezpečení systému krizového řízení za podmínek, které veřejná správa umožňuje, neboť ty jsou základním determinantem rozvoje systému …více
Abstract:
The diploma thesis provides an evaluation of the current situation in the field of crisis management, discusses the characteristics of the setting of the entire system and individual measures that are anchored and key for the region of the Czech Republic. The diploma thesis focuses on the evaluation of the current state of security of the crisis management system under the conditions that the public …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Pavel Struha
  • Oponent: Ing. Magdaléna Náplavová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS