Bc. Petra Ittnerová

Master's thesis

Komplexní interaktivní portál krizového řízení (KŘ) jako významný informační aspekt ochrany obyvatelstva ve vybraném regionu

Interactive crisis management portal as an important information aspect of population protection in the region
Abstract:
Diplomová práce přináší zhodnocení současného stavu na poli krizového řízení, pojednává o charakteristice nastavení celého systému i jednotlivých opatření, které jsou pro region České republiky ukotvené a klíčové. Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení současného stavu zabezpečení systému krizového řízení za podmínek, které veřejná správa umožňuje, neboť ty jsou základním determinantem rozvoje systému …more
Abstract:
The diploma thesis provides an evaluation of the current situation in the field of crisis management, discusses the characteristics of the setting of the entire system and individual measures that are anchored and key for the region of the Czech Republic. The diploma thesis focuses on the evaluation of the current state of security of the crisis management system under the conditions that the public …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Pavel Struha
  • Reader: Ing. Magdaléna Náplavová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS