RNDr. Andriy Stetsko, Ph.D.

Doctoral thesis

On intrusion detection in wireless sensor networks

On intrusion detection in wireless sensor networks
Abstract:
Tato dizertační práce se zabývá detekcí průniku v bezdrátových senzorových sítích, které jsou speciálním druhem distribuovaných systémů. Uzly v těchto sítích jsou výrazně omezené ve výpočetním výkonu a ještě více v bezdrátové komunikaci. Předpokládáme, že riziko zneužití uzlu je vysoké, jelikož síť je často rozmístěna v prostorech přístupných útočníkovi. Navíc kvůli požadavkům na cenu zařízení nejsou …more
Abstract:
nzorové uzly. Tento systém detekce průniku používá odlehčenou a adaptivní techniku pro detekci anomálií. Udělali jsme analýzu příznaků různých útoků s ohledem na jejich použitelnost v této technice. Ukázali jsme, že tato technika muže být použita pro detekci selektivního zahazování paketů, rušení příjmu nebo odeslání paketů a odeslání informace o svém sousedství s mnohem větším vysílacím výkonem než …more
Abstract:
This thesis targets the area of intrusion detection in wireless sensor networks, a particular breed of distributed systems with nodes that are considerably restricted in the computation power and even more in communication. We assume that the risk of a node compromise is high since a network is often deployed in an open area, and a sensor node is not tamper-resistant due to price restrictions. An attacker …more
Abstract:
nsor nodes. The intrusion detection system uses a lightweight and adaptable anomaly-based detection technique. We analysed symptoms of different attacks for the applicability of this technique, and showed that the technique could be used for detection of selective forwarding, jamming and hello flood attacks. Using the TOSSIM simulator, we evaluated the detection accuracy of the intrusion detection …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 7. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 11. 2012
  • Supervisor: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.
  • Reader: prof. Dr. Michal Pěchouček, MSc., Prof. Javier Lopez

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky