Bc. Vladimír Kravčík

Bakalářská práce

Attacks on censorship circumvention with intrusion detection systems

Attacks on censorship circumvention with intrusion detection system
Anotace:
V tejto práci skúmame nástroj Protozoa na obchádzanie cenzúry a hodnotíme jeho odhaliteľnosť pomocou klasifikácie založenej na strojovom učení. Najprv Protozou preskúmame a analyzujeme jej dizajn a architektúru. Ďalej ilustrujeme proces zhromažďovania datasetu s bežnými prenosmi a prenosmi vytvorenými pomocou Protozoi, ktoré obsahujú utajované údaje. Potom použijeme tento dataset na trénovanie binárneho …více
Abstract:
In this thesis, we study the censorship circumvention tool Protozoa and evaluate its detectability using classifiers based on machine learning. First, we examine Protozoa and analyze its design and architecture. Next, we describe the process of collecting a dataset of ordinary traffic and traffic created by Protozoa that contains covert data. We then use this dataset to train a binary classifier and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2023
  • Vedoucí: RNDr. Adam Janovský
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Krhovják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky