Bc. Ladislav Kudláček

Diplomová práce

The religious cleavage and its impact on parties behaviour in India

The religious cleavage and its impact on parties behaviour in India
Anotace:
Práce zkoumá hypotézu, že vláda bez podpory menšinových voličů nechrání tyto minority proti násilí, nepokojům a agresi ze strany většinové populace. Je zde popsán kritický pohled na Indický politický systém, který je vyhodnocen a porovnán s Lijphartovou teorií konsensuální demockracie a Horowitzovou teorií majoritarismu. Byly nalezeny některé důležité body, které podporují rozdělení a střety v Indické …více
Abstract:
The work has evaluated the hypothesis that government without minority electorates’ requirement does not protect the minorities against violence, riots and aggression from majority. There is a critical view on Indian political system which has been evaluated and compared with Lijphart’s theory of consensual democracy and Horowitz theory of Majoritarism. Some significant points which support division …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

Práce na příbuzné téma