Bc. Fuad Safarov

Bakalářská práce

Capital Structure of Czech Companies

Capital Structure of Czech Companies
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje tématu kapitálové struktury českých firem, s hlubší analýzu akciových společností.Práce obsahuje teoretické i praktické poznatky pro vymezení a analýzu klíčových faktorů, které určují výběr kapitálové struktury v podnicích.Výzkum poskytuje hlubší přehled teorií v oblasti finančního řízení a kapitálové struktury. Součástí práce je statistický výzkum a analýza českého podnikatelského …více
Abstract:
The bachelor’s thesis is dedicated to the topic of capital structure of Czech companies, with deeper analysis of joint-stock companies. The thesis includes theoretical and practical background for defining and analyzing key factors, which determine the choice of capital structure in enterprises. The research provides a deeper review of theories in the field of financial management and capital structure …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.
  • Oponent: MBA Jaromír Stemberg

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance