Simona FENDRYCHOVÁ

Bakalářská práce

Propaganda v nedemokratických režimech - Komunistická propaganda v Československu v letech 1948 - 1960

Propaganda in non-Democratic Regimes - Communist Propaganda in Czechoslovakia in 1948 - 1960
Anotace:
Tato bakalářská práce je věnována propagandě v nedemokratickém režimu, konkrétně v komunistickém Československu v letech 1948 - 1960. V teoretické části je prostor věnován teorii propagandy a sovětské propagandě marxismu-leninismu,v praktické části pak analýze propagandy v Československu od komunistického převratu v roce 1948 a v padesátých letech. Hlavním cílem práce je zhodnotit a analyzovat způsob …více
Abstract:
This thesis deals with the phenomena of political propaganda in non-democratic communist regime in Czechoslovakia in years 1948 - 1960. First part is devoted to the theory and history of propaganda and briefly also to the history of Marxism - Leninism propaganda. In the second part of this work I focus on the Czechoslovakian communist propaganda and its significance. The aim of this thesis is to analyze …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FENDRYCHOVÁ, Simona. Propaganda v nedemokratických režimech - Komunistická propaganda v Československu v letech 1948 - 1960. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie