Veronika NEDOROSTOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče u žen s onemocněním děložního čípku a jeho chirurgickým řešením, tj. konizace a rekonizace

Nursing Care for Women with Cervix Disease And Its Surgical Solution, i.e. Cervical Conisation And Reconisation.
Anotace:
V České republice je ročně diagnostikováno 1 050 až 1 100 případů rakoviny děložního čípku. Za prekurzory invazivního karcinomu děložního hrdla jsou označovány dysplastické změny děložního epitelu. Tyto dysplázie patří k přednádorovým procesům, které jsou označovány jako prekancerózy. Jako jediný akceptovatelný způsob ošetření prekanceróz děložního hrdla se považuje chirurgický výkon konizace, popřípadě …více
Abstract:
In the Czech Republic there are diagnosed about 1 050 1 100 cases of cervical cancer a year. As percusors of this invasive cervical cancer are signed dysplastic changes of the cervix epithelium. These dysplasias belong to pretumorous processes marked as precancers. As the only acceptable way of medical attention of cervical precancer is considered a conical surgery performance or reexcision of reconization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015
Zveřejnit od: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Dominika PRŮCHOVÁ

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEDOROSTOVÁ, Veronika. Ošetřovatelská péče u žen s onemocněním děložního čípku a jeho chirurgickým řešením, tj. konizace a rekonizace. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 6. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 8luu39 8luu39/2
6. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
6. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.