Ing. Michaela Martínková

Bakalářská práce

Problematika elektronických dokumentů ve veřejné správě – nová výzva pro fungování veřejné správy v ČR

The issue of electronic document management - a new challenge for the functioning of public administration in the Czech Republic
Anotace:
Práce vysvětluje základni pojmy souvisejíc! s elektronickým dokumentem a datovými schránkami. Předkládá čtenáři souhrn poznatků a popisuje fungováni elektronického dokumentu a datových schránek v soukromém i veřejném sektoru. Dále popisuje vývoj dokumentu v české legislativě od prvopočátku do dnešních dnů. Závěrem práce poukazuje na nutnost nezaostávat za dobou a možnosti dalšího rozvoje tohoto systému
Abstract:
The thesis explains the fundamental concepts of the electronical document and the data mail box. It presents summary of fact and presents how electronic documents and data mail works in both public and private sector. Furthermore, the document describes the development of Czech legislation from the beginning to the present. Finally, the study emphasis the importance of keeping up to date with current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: PaedDr. Bohumír Brom
  • Oponent: doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní