Bc. Tomáš Gabriel

Diplomová práce

Veřejná správa v informační společnosti

Public Administratiton in the Information Company
Anotace:
V diplomové práci se zabývám legislativním vývojem a využitím informačních systémů v oblasti veřejné správy, a to od prvních výskytů těchto systémů, až po současný stav. Má práce v prvé řadě poskytuje základní informace o možnostech elektronické komunikace úřadů s občany a naopak. V praktické části se věnuji analýze informačních systémů města Litvínov. Ke shrnutí a k vyslovení úsudku na využívání moderní …více
Abstract:
In this thesis deals with the legislative development and application of information systems in public administration, from the first occurrences of these systems up to current status. My work primarily provides basic information about the possibilities of electronic communication with the public authorities and viceversa. The practical part is devoted to analysis of information systems Litvinov. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: Ing. Jiří Zahrádka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa