Mgr. Kristián Dvořák

Diplomová práce

Veřejné zakázky malého rozsahu u projektů spolufinancovaných Evropskou unií

Small-scale public contracts for projects co-financed by the European Union
Anotace:
Práce se zaměřuje na aktuální problematiku zadávání a následné kontroly veřejných zakázek malého rozsahu u projektů spolufinancovaných Evropskou unií. Diplomová práce má za cíl analyzovat druhy pochybení veřejných zakázek malého rozsahu zjištěná v rámci správní kontroly a dané výsledky konfrontovat s náklady na identifikaci, kvalifikaci, nápravu a vyhodnocení daných pochybení. S ohledem na výsledky …více
Abstract:
The work focuses on public procurement and subsequent control of small-scale public contracts for projects co-financed by the European Union. The aim of the thesis is to analyse the types of small-scale public procurement errors found in the administrative control and to compare the results with the costs of identification, qualification, correction and evaluation of the errors. With regard to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Marie Hladká, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Filip Hrůza, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta