Ing. Lenka Šmídková

Bakalářská práce

Evropská rada a Evropská komise při uplatňování ochranných opatření v rámci společné obchodní politiky

European Council and European Commission by enforcing the Safeguards Measures in the common Trade Policy
Anotace:
V Evropské unii probíhá soustřeďování pravomocí v ruku orgánů Společenství v oblasti ekonomického a politického rozhodovacího procesu a v oblaasti společného zákonodárství. Výkonnou pravomoc si ponechávají členské země Evropské unie, která musí být uskutečňována s přihlédnutím k politickým a legislativním požadavkům celého Společenství. Rozhodnutí vydaná Společenstvím vycházejí z vzájemného působení …více
Abstract:
Underway, within the European Union, is a process that involves concentration of power in the hands of EU bodies in realms of economic and political decision making and a common legislation. EU member states retain an executive authority which must be carried out with a consideration towards political and legislative requirements of the whole Union. Decisions issued by the Union come from mutual effects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Řehák
  • Oponent: JUDr. Luděk Lisse, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní