Theses 

Rámování (ne)vytvářející emoce, nálady a vztahy – Tereza DUCHOSLAVOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Divadelní věda - Filmová věda

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Tereza DUCHOSLAVOVÁ

Bakalářská práce

Rámování (ne)vytvářející emoce, nálady a vztahy

Analýza a komparace kamerových postupů ve filmech Ninočka a Hedvábné punčochy

Comparative Analysis of Ninotchka and Silk Stockings

Anotace: Tato bakalářská práce se zaměřuje na komparativní analýzu filmů Ninočka (1939) a Hedvábné punčochy (1957). Práce se soustředí na analýzu stylistických komponent, především na kameru (hloubku pole a ostrosti; rámování; formát rámu; obrazový a mimoobrazový prostor; úhel, výšku a velikost rámování; pohyblivý rám) a některé aspekty mizanscény (scénický prostor; rozložení záběru; kompozici záběru; osvětlování). Bakalářská práce srovnává podobnosti a odlišnosti v obou filmech s ohledem na filmový styl, konkrétně na kameru, a několik elementů mizanscény. Text metodologicky vychází z neoformalistického přístupu Davida Bordwella a Kristin Thompson.

Abstract: This bachelor thesis is concentrated on comparative analysis of films Ninotchka (1939) and Silk Stockings (1957). The thesis is focused on the analysis of the stylistic components, especially the cinematography (Depth of Field and Focus; Framing; Frame Dimensions; Onscreen and Offscreen Space; Angle, Height and Distance of Framing; The Mobile Frame) and some aspects of the mise-en-sc?ne (Scene Space; Balancing of the Shot; Composition of the Shot; Lighting). The bachelor thesis compares the similarities and the differences in both films regarding to the film style, specifically the cinematography and a few elements of the mise-en-sc?ne. The text is methodologically based on the neo-formalistic approach of David Bordwell and Kristin Thompson.

Klíčová slova: Ninočka, Hedvábné punčochy, neoformalistická analýza, komparace, kamera, mizanscéna.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milan Hain, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=211048 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

DUCHOSLAVOVÁ, Tereza. Rámování (ne)vytvářející emoce, nálady a vztahy. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 00:29, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz