Tatiana VÁCHOVÁ

Bakalářská práce

Fotovoltaická elektrárna Ralsko

Photovoltaic power plant Ralsko
Anotace:
Tato bakalářská práce přináší komplexní soubor informací o fotovoltaické elektrárně Ralsko a její celkové zhodnocení z hlediska enviromentálního a technického. Základem práce je charakteristika sluneční energie, principu fungování fotovoltaické elektrárny a především charakteristika samotné fotovoltaické elektrárny Ralsko, jednotlivé fáze výstavby a začlenění do krajiny. Vlastní práce spočívá v prostudování …více
Abstract:
This thesis provides a comprehensive file about photovoltaic power plant Ralsko and its overall evaluation of the environmental and technical aspects. The basis of the work is characteristics of solar energy, principle operation of photovoltaic power plants and especially characteristic of photovoltaic power plant Ralsko. The individual stages of construction and integration into the landscape. Own …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁCHOVÁ, Tatiana. Fotovoltaická elektrárna Ralsko. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí