Klára Mlichová

Bakalářská práce

Komparácia úveru a leasingu z právneho, daňového a účtovného hľadiska

Legal, tax and accounting aspects of credit and leasing
Abstract:
The subject of thesis: ,,Legal, tax and accounting aspects of credit and leasing” is to com-pare two methods of financing, credit and leasing. Both products are analysed from three points of view: legislative, accounting and tax. The first section of the theoretical part fo-cuses on explaining the basic context and concepts. The second part concentrates on the description of accounting operations related …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce ,,Komparácia úveru a leasingu z právneho, daňového a účtovného hľadiska“ je porovnať dve používané metódy financovania z cudzích zdrojov, úver a leasing. Oba produkty budú analyzované z troch hľadísk: legislatívneho, daňového a účtovného. Prvá sekcia teoretickej časti sa zameriava na vysvetlenie základných súvis-losti a pojmov. Druhá časť sa sústredí na popis účtovných operácií …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Zdeněk Strmiska
  • Oponent: doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta