Alina Filimonchik

Bakalářská práce

Leasing a úvěr v účetních a daňových souvislostech

Leasing and credit within accounting and tax context
Anotace:
V bakalářské práci se budu zabývat otázkou financování podniku s pomocí leasingu a úvěru. Práce rozdělena do dvou základních částí. První část se bude věnovat popsání základních pojmů, které se týká leasingu a úvěru, jejich základním druhům. Budu porovnávat účetní a daňová pravidla. Podklady pro teoretickou část budu zkoumat z odborné literatury a příslušných zákonů. V analytické části budu provádět …více
Abstract:
In the bachelor thesis I will deal with the issue of financing the company with the help of leasing and credit. The work is divided into two basic parts. The first part will deal with the basic concepts of leasing and credit, their basic types. I will compare accounting and tax rules. Fundamentals for the theoretical part will be examined from the literature and relevant laws. In the analytical section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. Ivana Turková, MBA
  • Oponent: Ing. Jana Kotěšovcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní