RNDr. Jan Géryk, Ph.D.

Disertační práce

Visual Analytics of Educational Time-Dependent Data

Visual Analytics of Educational Time-Dependent Data
Anotace:
V této disertaci představíme nový webový framework, který integruje pokročilé metody vizualizace vícerozměrných dat a interaktivní zkoumání dat s časovou charakteristikou. Práce přináší přehled používaných přístupů a metod v oboru Visual Analytics (VA) a souvisejících oblastech. Výzkumná oblast VA kombinuje automatizované metody dolování v datech s vizualizací, které jsou užitečné při analýze těchto …více
Abstract:
In this thesis, we present a novel web-based framework that makes use of visualization methods, which enable us to perform visual analysis of multidimensional data and offer the interactive exploration of data with temporal characteristics. Moreover, the elaborate discussion about the methodology of Visual Analytics (VA) and the related fields provide the basis for the design and development of the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Ján Genči, Ph.D., Assoc. Prof. Alejandra Martínez Monés, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Počítačové systémy a technologie