Bc. Markéta Sejkorová, DiS.

Diplomová práce

Vliv médií na utváření veřejného mínění

Media and its impact on public opinion shaping
Anotace:
Hlavním tématem mé diplomové práce se stala média a jejich vliv na veřejné mínění. Struktura práce je složena ze dvou částí - teoretické a empirické. Teoretická část je zaměřena na obecnou problematiku médií. Rozebrala jsem pojmy, jako jsou médium, masová a mediální komunikace. Podrobněji se věnuji jednotlivým typům médií, jejich historickému vývoji, frankfurtské škole a s ní související kritice médií …více
Abstract:
The main topic of my dissertation became a media and their influence on public opinion. The structure of the work consists of two parts - theoretical and empirical. The theoretical part is focused on general problems of the media. I tried to analyze concepts such as media and mass media communication. I dedicate various media types, their historical development, the Frankfurt School and It’s media …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní