Theses 

Projekt sportovní areálu pro volnočasové aktivity (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Plzeň) – Radek HŘEBEC

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Radek HŘEBEC

Bachelor's thesis

Projekt sportovní areálu pro volnočasové aktivity (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Plzeň)

Project sports complex for free time activities

Abstract: Cílem této práce je vytvoření PROJEKTU SPORTOVNÍ HALY PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY pro stavební povolení v závislosti na statickém návrhu vybraných konstrukcí. Hlavními nosnými prvky této haly jsou dřevěné lepené vazníky, železobetonové sloupy, ztužující příčle a železobetonové patky. Statický výpočet je proveden dle platných norem ČSN EN a je prokázáno, že konstrukce vyhoví účinkům zatížení při běžném užívání stavby. Součástí práce jsou technické zprávy, výkresová dokumentace, 3D pohledy a statická část.

Abstract: The aim of this thesis is a project of a sports hall for free time activities. The project will serve as a basis for building permit depending on static design of selected constructions. The main supporting elements of this hall are glued wooden trusses, reinforced concrete columns, reinforced concrete rungs and reinforced concrete footings. The static calculation is done according to applicable standards ČSN EN. It has been proven that the construction will satisfy demands of load´s effects during the normal use of the building. The thesis contains technical reports, drawing documentation, 3D views and static part.

Keywords: Stavební povolení, statický návrh, vazníky, sloupy, příčle, patky, účinky zatížení

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 7. 2013
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2013
  • Supervisor: Ing. Petr Kesl

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54497 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

The right form of listing the thesis as a source quoted

HŘEBEC, Radek. Projekt sportovní areálu pro volnočasové aktivity (Projekt je určen ke stavebnímu povolení, území Plzeň). Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 12:48, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz