Bc. Jana Přibylová

Diplomová práce

Židlochovická obec a její obyvatelé v 17. století. Sonda do hospodářských a sociálních poměrů v jihomoravském městečku

Zidlochovice municipality and its inhabitants in the 17th century A Probe into the economic and social conditions in the South Moravian small town
Anotace:
Práce se zabývá hospodářskými poměry obyvatel městečka Židlochovice v 17. století a především vlivem třicetileté války a doby poválečné na jejich majetnost a sociální situaci. Uvedené srovnává se stavem hospodaření obce v průběhu 17. století. Okrajově se práce věnuje i dějinám Židlochovic v 17. století a majetkovým transakcím s místními vinohrady. Základními prameny práce jsou purkrechtní a horenská …více
Abstract:
The aim of this paper is to describe the economic conditions of inhabitants in the small town of Zidlochovice in the 17th century and primarily the influence of the Thirty Years‘ War and the postwar period in their wealth and social situation. That compares with the state of the municipal economy in the 17th century. The paper examines marginally the history of Zidlochovice in the 17th century and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta