Ing. Lucie Nápravníková

Bakalářská práce

Vnímání reklamy v jednotlivých médiích

Perception of Advertising in Various Media
Anotace:
Bakalářská práce „Vnímání reklamy v jednotlivých médiích“ se zabývá postojem reklamy v jednotlivých médiích a vztahu k nim. Je tedy důležité zjistit pohled na reklamu a média a jejich vzájemné propojení tak, aby spotřebitel vnímal reklamu co nejpozitivněji. Teoretická část práce se zaměřuje na podrobný popis reklamy a jednotlivých médií. Zde jsou rozebrána média od klasických až po moderní a v současnosti …více
Abstract:
The Bachelor Thesis “Perception of Advertising in Various Media“ deals with the approach of advertising in various media, and relationship with them. It is therefore important to find out a view of advertising and media and their interconnection, so that a consumer perceive advertising as the most positive. The theoretical part focuses on the detailed description of advertising and various media. There …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Stanislava Borejová
  • Oponent: Ing. Renata Chudáčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace