Mgr. Kateřina Fischerová

Bakalářská práce

Zdroje a úloha reaktivních kyslíkových metabolitů při buněčné odpovědi na hypoxii

Sources and roles of reactive oxygen species during cellular response to hypoxia
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o úloze reaktivních kyslíkových metabolitů v hypoxii. Je zde popsána základní charakteristika těchto metabolitů, jejich typy a zdroje a jak jejich působení ovlivňuje celý organismus. Hladina reaktivních kyslíkových metabolitů je regulována látkami zvanými antioxidanty. Pokud jsou buňky nebo tkáně vystaveny hypoxii, dochází ke změnám v produkci těchto metabolitů, především …více
Abstract:
This thesis deals with the role o reactive oxygen species in hypoxia. It describes the basic characteristic, types and sources od these metabolites and their effect on the whole organism. The level of reactive oxygen species is regulated by antioxidants. If the cells or tissues are exposed to hypoxia it causes changes in production of these species especially in mitochondria. The thesis describes opposing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jan Kučera, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie