Mgr. Kateřina Fischerová

Bachelor's thesis

Zdroje a úloha reaktivních kyslíkových metabolitů při buněčné odpovědi na hypoxii

Sources and roles of reactive oxygen species during cellular response to hypoxia
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o úloze reaktivních kyslíkových metabolitů v hypoxii. Je zde popsána základní charakteristika těchto metabolitů, jejich typy a zdroje a jak jejich působení ovlivňuje celý organismus. Hladina reaktivních kyslíkových metabolitů je regulována látkami zvanými antioxidanty. Pokud jsou buňky nebo tkáně vystaveny hypoxii, dochází ke změnám v produkci těchto metabolitů, především …more
Abstract:
This thesis deals with the role o reactive oxygen species in hypoxia. It describes the basic characteristic, types and sources od these metabolites and their effect on the whole organism. The level of reactive oxygen species is regulated by antioxidants. If the cells or tissues are exposed to hypoxia it causes changes in production of these species especially in mitochondria. The thesis describes opposing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Jan Kučera, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Experimental Biology / Special Biology