Bc. Eduard Školkay

Diplomová práce

Vzťah Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a rozhodcovského konania

Relationship between the European Convention on Human Rights and Arbitration
Abstract:
The European Convention on Human Rights is an important international treaty with long history and rich case-law from European Court of Human Rights. Arbitration belongs to favorite subject of authors. Existing relationship between these two terms is documented only in a few publications. European Court of Human Rights has not issued any judgment, with which it would clearly define the relationship …více
Abstract:
Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd je významnou medzinárodnou zmluvou s dlhoročnou históriou, a bohatou judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. Rozhodcovské konanie taktiež patrí medzi obľúbené témy autorov. Existujúce spojenie medzi týmito dvoma pojmami je ale zdokumentované len v málo publikáciách. Európsky súd pre ľudské práva nevydal žiadny rozsudok, ktorým by dal …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2013
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta