Aneta Zavoralová

Bakalářská práce

Brachyterapie prsu pro částečné ozáření prsu

Breast brachytherapy for partial breast irradiation
Anotace:
Tato bakalářská práce seznamuje s jednou z možností léčby karcinomu prsu. Jedná se o částečné zrychlené ozáření prsu. V teoretické části jsou popsány obecné informace o anatomii prsu, karcinomu, různé možnosti léčby a samotná metoda částečného zrychleného ozáření prsu. Ve výzkumné části jsou vyhodnoceny kontrolní listy po léčbě časného karcinomu prsu metodou APBI.
Abstract:
This bachelor informed about an option for the treatment of breast cancer. This option is accelerated partial breast irradiation. The theoretical part describes general information about the breast anatomy, breast cancer, various treatment options and the actual method of accelerated partial breast irradiation. In the research part are evaluated checklists after treatment of early breast cancer by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zavoralová, Aneta. Brachyterapie prsu pro částečné ozáření prsu. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent